Promidt er et rådgiverfirma som utfører tjenester innen prosjektadministrasjon, taksering, verdivurdering, prosjekt- og byggeledelse, rådgivende ingeniørtjenester og annen konsulentbistand. Promidt sikrer byggherrens rettigheter og gir trygghet i byggeprosessen. Promidt koordinerer alle faser i byggeprosessen.

Promidt står for DEN RØDE TRÅDEN i ditt prosjekt.

Om oss

 • Promidt har spesialkompetanse innen prosjektledelse og taksering.
 • Promidt har sentral godkjenning for SØK, overordnet ansvar PRO/UTF/Kontroll.
 • Promidt har gode samarbeidspartnere til å løse kompliserte oppdrag i fellesskap.
 • Promidt har lang erfaring og kompetanse for alle sine tjenester.
 • Promidt er etablert på Levanger med Midt-Norge som markedsområde.
 • Promidt er godkjent medlem av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).

Tjenester

Prosjektadministrasjon

 • Prosjektledelse
 • Prosjekteringsledelse
 • Byggeledelse
 • Byggherreombud
 • Utviklings- og idefase
 • Ansvarlig søker
 • SHA/HMS arbeid
 • Bistand Byggherresforskriften
 • Bistand Offentlig anskaffelser
 • Koordinatorrolle PRO/UTF
 • Byggelånskontroll
 • Fremdriftskontroll
 • Overtakelser
 • Kvalitetssikring
 • Generell rådgivning
 • Fagkurs

Taksering

 • Boligsalgsrapporter
 • Skadetakst
 • Næringstakst
 • Naturskadetakst
 • Verditakst av bolig, fritid, tomt og næring
 • Skjønn
 • Tilstandsanalyser og rapporter
 • Løsøretakst
 • Energimerking av leiligheter og boliger
 • Uavhengig kontroll våtrom og lufttetthet
 • Byggelånskontroll / fremdriftskontroll
 • Overtakelser / ferdigbefaringer
 • Fagkyndig ved tvist/rettssaker

Referanser

Kontaktpersoner

Daglig leder/Ansvar prosjektledelse:

Helge H Skjærpe

907 98 755

helge@promidt.no

Ansvar takst:

Tor Skrove

900 19 192

tor@promidt.no

Kontakt oss

Moafjæra 10, 7606 Levanger

Takstoppdrag

takst@promidt.no

Øvrige henvendelser

post@promidt.no